Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Siemianowice Śląskie” • Gospodarka • Aktualności • Urząd Miasta w Siemianowicach Śląskich

Strona główna » Aktualności » Gospodarka » Projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania…